Poate voi pierde câteva versuri

Mare (traducere în Română)

Cantari duvovnicesti versuri

În tăcerea negrei nopţi Stă un Om şi plânge, Faţa lui e numai răni, Pieptul numai sânge. Cine eşti Străin pribeag, cine eşti?

De-al cui dor Tu pribegeşti? Eu sunt Robul ce slujesc tuturor, Un Om al durerilor. N-am venit să plâng în drum Răni usturătoare, Plâng pe cei ce pierd acum Ultima chemare. A bătut la uşa ta Cineva, O, deschide-I, nu mai sta! În fiecare Liturghie Eu mă cobor din nou la voi, Din nou mi-e coasta mea străpunsă bis Şi-mi curge sânge, şi-mi curge sângele şuvoi.

Veniţi copiii mei la mine, Căci vreau cu voi să locuiesc, Să vă împac din nou cu Tatăl bis Şi de păcat, şi de păcat să vă feresc. Pe alta care la pământ Zăcea cu picioruşul frânt El o lega mângâietor Blândul Păstor, blândul Păstor. El le-a iubit cu dor nespus Şi viata pentru oi şi-a pus Şi pentru mântuirea lor Blândul Păstor, blândul Păstor. Calea crucii-i cale grea, cu lumea n-o poţi purta, Calea crucii-i grea, amară, până ieşi din lume-afară. După ce-ai ieşit din ea, vei zbura ca pasărea Şi vei ajunge la cer, lângă blândul Mieluşel.

Calea crucii-i grea, cu spini, umplută cu mărăcini, Ajută-mi, Doamne, s-o trec şi cu Tine să petrec! Ia-mi mâinile şi-a lor lucrare, picioarele şi-a lor umblare, Ia-mi gura şi a ei grăire să nu mai fie spre pieire. Ia-mi inima din pieptul meu şi-o curăţă de orice rău, Ia-mi poate voi pierde câteva versuri şi privirea lor să-L văd pe-al meu Mântuitor.

Ia-mi banii pentru lucrul Tău şi fă din mine un Zaheu, Şi-apoi intră în casa mea şi fă-Te Tu poate voi pierde câteva versuri pe ea. Şi din toate câte am, jumătate eu să dau La săraci şi necăjiţi să fiu şi eu mântuit.

poate voi pierde câteva versuri pierdere în greutate kenosha wi

Să fiu înălţat în ziua Ta, când trâmbiţa va răsuna, Când Tu din nou mă vei chema să ies la-ntâmpinarea Ta.

Dar Te rog fii milos şi salvează bis Pe-un aşa păcătos cum sunt eu! Doamne, dă-mi o picătură din al Tău Sânge curat, Să-mi spăl întinata gură şi inima de păcat. Că eu, dacă nu voi bea din Sângele Tău preasfânt, Viaţă-n mine n-oi avea, nici cu Tine nu mai sunt. Doamne, azi mă-mpărtăşesc cu-al Tău Trup preasfânt şi Sânge, Căci viaţa îmi tânjeşte, fără El în veci va plânge. Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul şi Sângele Meu Ce pentru mulţi se jertfeşte, ia şi tu, suflete-al meu!

Cât puteţi, bucuraţi-vă iarăşi de al păcii şi-al strângerii dar, Şi-adunaţi-vă-n inimi comoară de credinţă, nădejde şi har. Însă mâine, când iar vreo-ncercare va veni să aleagă-ntre voi, Fiţi statornici, fiţi tari, cu răbdare, ca niciunul să nu dea-napoi.

Dacă unii-nfricaţi de ispită vor privi şi vor sta tremurând, Le-amintiţi de cununa slăvită şi de-acei ce-o câştigă răbdând. Nu v-abateţi din calea pe care v-aţi legat şi-aţi pornit la-nceput, Cu credinţă mereu, cu răbdare, vă urmaţi drumul drag cunoscut.

Interface language

Dacă unul mai slab s-ar abate, vă rugaţi şi-l chemaţi înapoi, Ca uniţi să răzbiţi şi prin toate, să nu piară niciunul din voi. Când în faţă vor sta Ghetsimanii şi Golgota va cere vieţi, Suferind fiţi mai tari ca duşmanii, nu-i ca jertfă triumf mai măreţ! Căci la capăt lumina-nfierii, şi cununa vieţii de-apoi, Şi răsplata şi slava-nvierii vă aşteaptă s-ajungeţi şi voi. Arhanghelii cu toţi în cor cântă, cântă ne-ncetat Pe-al cerului Stăpânitor şi-al lor puternic Împărat.

Iar noi de-aici, de pe pământ, cântăm, cântăm neîncetat Celui ce a-nviat din morţi şi sus la cer s-a înălţat. De-aş ajunge cea mai mare slavă pământească, În zadar dacă-mi voi pierde slava cea cerească. Ce folos, ce folos slavă fără de Hristos! De-aş avea toţi banii lumii, să-mi stea vraf arginţii, În zadar dacă-mi lipseşte aurul credinţei.

Ce folos, ce folos aur fără de Hristos!

poate voi pierde câteva versuri pierderea în greutate weekend spa

De-aş şti toată-nţelepciunea câtă e sub soare, În zadar dacă-mi lipseşte cea mântuitoare Shelly johnson pierdere în greutate folos, ce folos minte fără de Hristos! De-aş fi omul cel mai tare de pe lumea toată, În zadar dacă mă-nfrânge pofta desfrânată. Ce folos, ce folos tânăr fără de Hristos!

De-aş cuprinde lumea-ntreagă, tot al meu să fie, În zadar dacă-mi pierd viaţa cea din veşnicie. Ce folos, ce folos dacă mor fără Hristos! R: Azi în cântări slăvim în cor bis Pe al credinţei-nvăţător Evanghelia cea sfântă ai plinit, Sufletul pentru popor ţi l-ai jertfit, Tămăduitor ai fost celor ce sufereau, Tuturor ce cu credinţă te chemau.

Plină de minuni a fost poate voi pierde câteva versuri ta, Ca un soare luminos vei lumina Toată viaţa noastră de creştini pe-acest pământ, Ierarhe Nicolae, mare sfânt! Roagă-te Mântuitorului Hristos Să-mplineasc-a noastre cereri de folos Care cu credinţă sfântă toţi le înălţăm Azi de ziua-ţi sfântă pe care-o serbăm.

Ea-mi sădeşte-n suflet al iubirii foc Şi-mi găteşte-n ceruri pentru veci un loc.

poate voi pierde câteva versuri cele mai bune suplimente de pierdere a grăsimilor non stimulente

R: Iisuse, mântuirea mea e doar prin crucea Ta, 'Nălţată odată sus pe Golgota, Tu mă-ntăreşti mereu prin ea, să pot smerit purta Pe drumurile vieţii crucea mea. Crucea-mi este avântul şi sfinţitul zbor În lucrarea sfântă a sfântului ogor, Ea-mi deschide uşa spre orizonturi noi, Unde poate voi pierde câteva versuri lumina stărilor de-apoi.

Crucea-mi dă putere să mă biruiesc Şi statornicie-n tot ce e ceresc. Crucea-mi este puntea peste orice-abis Cu ea trec dincolo-n sfântul paradis. Cruce sfântă, jalnic este, tristă stai plecată-n jos Şi nu-i nimeni să te-îndrepte, vai, ce lucru dureros!

Oamenii nu-şi mai ridică pălăria-n dreptul tău, Să se-nchine şi să zică: "Doamne, scapă-ne de rău!

poate voi pierde câteva versuri pierderea de grăsime pentru pneu

Nimeni nu mai vine doară să te-ndrepte iar frumos, Bate vântul te doboară cu icoana lui Hristos. Dar credinţa mea îmi spune, că mult nu va dăinui — Printr-o tainică minune, crucea iar va birui. Cununile de aur spre El să le-arătaţi, Prin El aveţi pe frunte lumina ce-o purtaţi. Cu vocile de aur cântăm spre slava Lui, O laudă asemeni să nu-i daţi nimănui.

Urmărește-ne:

Cu slovele de aur doar numele să-I scriţi, Cu razele de aur doar faţa-I zugrăviţi. Căci tot ce-n voi e aur, mărit şi luminos, Aici şi-n veşnicie e numai din Hristos. R: Dacă vrea cineva să vină după Mine, Să se lepede, să se lepede de sine, Să-şi ia crucea zilnic şi să mă urmeze.

Eu sunt al poate voi pierde câteva versuri adevăr, vă chem să Mă urmaţi, În fapte, duh şi vorbă de Mine s-ascultaţi. În cei săraci şi umili pe Mine M-aţi găsit, Cu toată bunătatea pe dânşii să-i iubiţi. Pe toţi duşmanii voştri din suflet să-i iertaţi Şi dulce mângâiere cu Dieta ketogenica carte să gustaţi.

R: Mamă, nu-ţi uita, nu-ţi uita, nu-ţi uita datoria ta, Nu-ţi uita răspunsul greu către Dumnezeu! Mamă, nu uita că Fiul care-l ţii la piept, Poţi să-l creşti un rob netrebnic ori un suflet drept. Poţi să creşti din el un înger ori un ticălos, Pentru asta vei răspunde-n faţa lui Hristos.

Mamă, tremură-naintea marelui răspuns, Mamă, pentru ochiul veşnic nu-i nimic ascuns. Mamă, roagă-te şi plânge, sfaturi scurte de pierdere în greutate cât de greu, Dar să-ţi creşti copiii numai pentru Dumnezeu.

Mamă, mântuirea ta e naşterea de fii, Dar de fii curaţi şi vrednici pentru cer, să ştii. Dar în viitorul lumii tu răspunzi mai greu, Mamă nu uita răspunsul către Dumnezeu. Sus şi jos se întocmeşte Sărbătoare-n jurul meu Şi cu cinste mă primeşte Fiul meu şi Dumnezeu.

poate voi pierde câteva versuri pierdere în greutate 3500

Monahi, creştini se adună Formând cete îngereşti, Pe pământ şi-n cer răsună Armonii dumnezeieşti. Tu de-acolo ocroteşte Neamul nostru românesc Să trăiască după voia Tatălui nostru ceresc. Primeşte, dar, Preacurată Umilitele cereri Şi la noi cu milă cată La necazuri şi dureri. Nimic nu-i mai amar ca viaţa, Dar nici mai dulce decât ea, Poţi face-n ea ori rău, ori bine, bis Depinde de voinţa ta. Nimic nu-i mărginit ca viaţa, Dar nici nemărginit ca ea, Poţi fi mişel, ori poţi fi vrednic, bis Depinde de voinţa ta.

Nimic nu-i mai înalt ca viaţa, Dar nici mai josnic decât ea, Poţi fi şi înger, poţi şi demon, bis Depinde de voinţa ta.

Poate fi din aur sau oţel, tot lanţ este.

Dar când în clipa morţii tale, În veci de veci, de veci vei sta, Ori cu Hristos, ori cu satana, bis Depinde de voinţa ta. Doamne, ce voi face eu, Doamne, ce voi răspunde eu Când va veni ziua cea înfricoşată a judecăţii mele? Plâng, plâng şi iarăşi plâng Când mă gândesc la faptele mele cele rele: Pe cel flămând nu l-am săturat, pe cel gol nu l-am îmbrăcat, Pe cel străin în casa mea nu l-am primit.

Pe cel bolnav nu l-am cercetat, pe cel robit nu l-am mângâiat, Nici pe cel mort până la mormânt nu l-am petrecut! Doamne, ce voi face eu, Doamne, ce voi răspunde eu Când voi auzi glasul Tău, Doamne, la judecata mea: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, În focul cel veşnic ce am gătit vouă! Plâng, plâng şi iarăşi plâng, Dar mă hotărăsc să fac fapte bune cât voi mai trăi. Aliluia, aliluia, aliluia! Doar lângă Tine-mi aflu alinul Când plânge inima amar Şi-n ochii-ntunecaţi de lacrimi Tu-mi readuci seninul iar!

Doar Tu-mi împrăştii norii negri Şi-nlături tunetul cumplit Tu-mi dai odihna când povara Mi-apasă sufletul trudit. Doar Tu O, vino iar, alungă-mi norii Şi-alungă-mi vântul cel cumplit, Doar lângă Tine-mi poate voi pierde câteva versuri pacea Când sufletul mi-e răvăşit! Dragostea cine o are îi pare viaţa un vis, Ea-i serveşte de-aripioare pentru-a merge-n Paradis.

Dragostea nu pizmuieşte nici chiar pe duşmanul său, Ea din contră îl iubeşte, nu se bucură de rău. Cine spune că iubeşte pe Domnul Iisus Hristos, Iar pe-un frate-al său urăşte este-un mare mincinos.

Şi orice proorocie, orice limbă va-nceta, Ce rămâne-n veşnicie este numai dragostea. Dragostea e preţioasă, cu ea vom scăpa de chin Şi în ţara luminoasă cu ea vom fi-n veci, amin!

poate voi pierde câteva versuri pur și simplu se potrivește revizuirilor privind pierderea în greutate

Zi de bucurie-naltă, Zi-n care-a înviat Hristos, Tu-nfloreşti în noi diete de slabit urgent Pentru tot ce e frumos.

Citițiși