Pierdere în greutate milenale

pierdere în greutate milenale

Stadiul actual al practicii conceperii și realizării barajelor conduce la o dimensionare a lucrărilor lor de evacuare a apelor pentru condiții de creșteri importante milenale sau decamilenare, spre exemplu. Din această cauză, în majoritatea cursului timpului, se face uz doar de o foarte neînsemnată parte a capacităților de evacuare ale acestor lucrări. Mai mult, este cunoscută reglarea debitelor evacuate peste pragul de deversare cu concursul unor vane, în special, în vederea creșterii capacității barajului, de reținere sau de evacuare a creșterilor apei.

  1. Piramidele egiptene beton. Mituri despre piramidele de beton
  2. Materialele Distribuția de obținere a uleiului.
  3. Altea rădăcină 30 g Discursul 20 G.
  4. 40 de lire pierdere în greutate femeie
  5. Elementele camerei au flanșe și sunt conectate prin șuruburi.

De altminteri, nedeschiderea vanelor, oricare ar fi natura ei, continuă să fie o cauză importantă a ruperii barajelor. Aceste vane prezintă așadar inconvenientul unei mai reduse siguranțe de funcționare decât pragurile de liberă deversare, în afara celui al prețului lor mai ridicat de cost. Au fost propuse diverse dispozitive economice și ele există deja în vederea obturării unui prag de liberă deversare precum saci de nisip sau batardouri denumite și Flashboards sau alte dispozitive de obturare, asemănătoare, care implică o intervenție omenească înaintea fiecărei creșteri a apei și prezintă, de aceea, un risc important de funcționare.

Există, de asemenea, pe anumite baraje mari, în rambleu, o secțiune de dig fuzibil, dispusă la o cotă inferioară celei a restului lucrării și funcționând potrivit principiului eroziunii materialelor sale constitutive, eroziune care este generată de o creștere extremă a nivelului reținerii în decursul unei creșteri a apei de o importanță cu totul excepțională.

Ceaiuri pentru scăderea în greutate

Acest dig fuzibil are de fapt menirea de a evita deversarea necontrolată și catastrofală a unei creșteri extreme a apei, peste ansamblul unei lucrări, concentrând efectele creșterii apei asupra unei secțiuni special amenajate pentru a se rupe prin eroziune, și de a oferi în felul acesta o capacitate suplimentară de evacuare.

După ruptura digului fuzibil, sunt necesare importante lucrări de reparații în scopul îngăduirii din nou a exploatării normale a lucrării. Pe de altă parte, deschiderea unui dig fuzibil poate să conducă la o creștere prea rapidă a debitului în aval.

Se cunosc, de altminteri, pereți fuzibili astfel cum sunt ei descriși în cererile de brevet de invenție, înregistrate în România cu nr.

Aceste ridicări prezintă avantajul de a permite obturarea pragului la un cost redus. Cu RO Bl toate acestea, pe măsură ce ele se dimensionează pentru a putea evacua creșterile apei cu debit slab sau mijlociu, se impune o înălțime a lor mai mică decât nivelul apelor celor mai mari. Problema pe care invenția de față încearcă să o rezolve este aceea de a se obtura, într-o manieră cvasipermanentă, la un preț de cost mult inferior celui al vanelor și pe o înălțime mai ridicată ca până acum, un prag de arzătoare de grăsime cu picolinatul de crom deversare în totalitatea pierdere în greutate milenale sau numai în parte, îngăduind totodată și evacuarea într-un mod total fiabil a creșterilor excepționale ale apei, a viiturilor fără vreo intervenție din exterior și fără vreo modificare majoră a lucrării.

Prezenta invenție constituie deci un substitut economic al vanelor destinate doar evacuării viiturilor mai puțin frecvente. După cele cunoscute titularei cererii de brevet de invenție, se pare că nici un dispozitiv din cele existențe nu corespunde într-o manieră satisfăcătoare obiectivelor mai înainte expuse, cu o exploatare simplă și pentru un cost moderat de investiție.

Conform invenției de față, problema mai înainte menționată se rezolvă prin faptul că ridicarea conține cel puțin un element de perete rigid și masiv care este dispus pe creasta pragului de deversare și este menținut fix pe acesta prin forța gravitației, elementul mai înainte menționat având o înălțime predeterminată, cel puțin egală cu diferența dintre primele și secundele nivele predeterminate și fiind dimensionat ca volum și ca greutate în așa fel, încât momentul forțelor aplicate de apă elementului de perete să atingă momentul forțelor de gravitație care tind să mențină elementul de perete fix pe pragul de deversare iar elementul de perete mai înainte menționat să fie prin urmare dezechilibrat atunci când apa atinge un al treilea nivel predeterminat cel mult egal cu cel de al doilea nivel predeterminat.

Este, de asemenea, limpede că, pentru viituri de importanță mijlocie, atât cât nivelul apei să nu atingă cel de al treilea nivel predeterminat, nivel ce poate fi determinat în mod practic făcându-l egal cu sau ușor mai scăzut decât cel de al doilea nivel predeterminat, așadar în raport cu nivelul apelor celor mai mari, apa poate fi evacuată prin vane sau prin alte dispozitive dimensionate pentru debitele curente fără a se aduce o distrugere a peretelui și, prin urmare, fără ca deversorul să înceteze a fi obturat prin menționatele elemente de perete.

Cu toate că, din punct de vedere teoretic, acest lucru nu este necesar, un pinten de o înălțime predeterminată este de preferință prevăzut pe pragul de deversare la piciorul elementului de perete și anume dinspre aval, în scopul împiedicării alunecării acestuia pe prag spre aval, fără a se împiedica totuși bascularea acestuia deasupra pintenului atunci când nivelul atinge cel de al treilea nivel predeterminat.

Se înțelege că în acest caz înălțimea pintenului este luată în considerare după cum se va vedea ulterior în vederea dimensionării ca volum și ca greutate a elementului sau a elementelor de ridicare. Un rost de pierdere în greutate milenale poate fi prevăzut între pragul de deversare și baza elementului de ridicare, aproape de marginea dinspre amonte a acestei baze. Totuși, un asemenea rost de etanșare nu este absolut indispensabil dacă în lipsa rostului de etanșare, pierderile de apă între elementul de perete și pragul de deversare sunt slabe și dacă zona pragului de RO Bl deversare pe care reazemă elementul sau elementele de perete este drenată într-o manieră convenabilă în așa fel ca nici un fel de subpresiune apreciabilă să nu se poată produce sub elementul sau elementele de perete.

Dimpotrivă, după cum se va descrie pot fi prevăzute mijloace pentru a stabili o subpresiune sub elementul sau elementele de perete atunci când nivelul apei atinge cel de al treilea nivel predeterminat în scopul de a favoriza dezechilibrul și implicit bascularea elementului sau elementelor de perete în clipa în care acest lucru devine indispensabil pentru evacuarea unei creșteri excepționale a apei.

Invenția poate fi aplicată deopotrivă la deversorul unui baraj existent și la cel al unui baraj în curs de realizare. Se poate obține în felul acesta o mai mare securitate decât cu un prag de deversare necoborât, dat fiind că deschiderea care se capătă după bascularea elementului sau elementelor de perete are o înălțime mai mare decât în cazul în care pragul de deversare se menține în poziția lui inițială, dându-se în felul acesta posibilitatea evacuării unui debit mai însemnat de viitură decât a debitului maxim al viiturii excepționale pentru care barajul a fost inițial conceput.

La fel, în concepția unui baraj nou, se va putea adopta o mai mare diferență între primele și secundele nivele predeterminate ceea ce contribuie la sporirea securității sau, la debit maxim egal, la reducerea costului lucrărilor ca și al căilor de scurgere fără teama că acest lucru ar împiedica stăpânirea debitelor care părăsesc barajul grație utilizării conjuncte a dispozitivelor de evacuare a debitelor celor mai curente și a unui sau mai multor elemente de perete conform acestei invenții.

Se va nota de asemenea că, dacă unul sau mai multe elemente de perete au fost basculate și deplasate de o creștere excepțională a apei, ele pot fi înlocuite ușor și economic prin alte pierdere în greutate milenale de perete, fără efectuarea unor reparații importante după ce viitura a fost evacuată.

Lucrarea hidrotehnică 1 redată în fig.

pierdere în greutate milenale lipo 6 hers fat burner review

Este totuși locul să se remarce că invenția nu se limitează la genul de baraj arătat în fig. Deversorul 5 poate fi implantat în partea centrală a barajului 1 sau la o extremitate a acestuia dar poate fi și excavat pe un mal, fără ca acest lucru să altereze în vreun fel posibilitatea de a se face uz de invenție, în fig.

Cum au fost cei minunați piramidele Egiptului și alte structuri de piatră Grand Egiptul antic? Istoricii ne asigură că piramidele și templele înconjurătoare păreau să fie pliate din blocuri de piatră solide umplute cu ferăstraie de cupru?! În cariere și aduse la zeci și sute de kilometri. Cred că este foarte dificil.

Cu toate acestea, se înțelege că la canalul de evacuare 7 se poate adapta oricare alt dispozitiv de evacuare de viituri cunoscut, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel posibilitatea de folosire a invenției.

Invenția de față îngăduie într-o manieră cvasipermanentă să se obtureze deversorul 6. Nu ajută xplode să ardă grăsime înțelege de la sine că numărul elementelor de ridicare 11 nu este limitat la cinci elemente cum se indică în fig. De preferință, numărul elementelor de perete 11 se top 5 suplimente de pierdere în greutate în așa fel încât să se obțină mase unitare slabe ce permit o facilă punere în operă și o ușoară înlocuire a acestor elemente de ridicare.

Fiecare element de ridicare 11 are o înălțime fȚmai mare decât RM, este montat pe pragul de deversare 6 și este menținut pe acesta prin forța gravitației. De preferință, pierdere în greutate milenale element de ridicare 11 este împiedicat să alunece în aval de către un pinten 12 dispus la baza elementului 11, de partea dinspre aval a acestuia.

Pintenul 12 poate fi, spre exemplu, încastrat în pragul 6 așa cum se arată în fig. Totuși, dacă se dorește, pintenul 12 poate fi și continuu. După cum se va vedea ulterior, înălțimea pintenului 12 este predeterminată dar poate fi variabilă funcție de eforturile care se produc precum și nivelul apei de la care se dorește amorsarea basculării fiecărui element de perete 11 în parte.

Așa cum se arată în fig. Atunci când peretele 10 este alcătuit din mai multe elemente 11, sunt prevăzute garnituri de etanșare 13 și între laturile verticale adiacente ale elementelor de perete 11, așa cum acest lucru se evidențiază și pierdere în greutate milenale fig.

De preferință, se prevede de asemenea garnitura de etanșare 15 între pragul de deversare 6 și baza elementelor de perete 11 în apropierea marginii amonte 16 a acestei baze, așa cum acest lucru este vizibil în fig. Conform fig. Se obține în felul acesta un baraj conform invenției cu un singur prag de deversare 6 la care sunt asociate două canale de evacuare 7, unul echipat cel puțin cu o vană V pentru evacuarea creșterilor curente ale apei iar celălalt prevăzut cu perete fuzibil 10 în vederea evacuării creșterilor excepționale ale apei.

După cum se va explica ulterior, fiecare element de perete 11 este în așa fel dimensionat incât să fie autostabil pentru o sarcină a apei inferioară unui nivel predeterminat N, el însuși cel mult egal cu nivelul maxim RM al celor mai ridicate ape admisibile pentru baraj. Dimpotrivă, atunci când nivelul apei atinge în ipoteza mai înainte expusă un nivel predeterminat N egal cu sau ușor mai coborât decât nivelul RM în cazul unei viituri puternice sau al unei viituri excepționale sau al unei avarii în funcționarea canalului de evacoare 7, cel puțin un element 11 al peretelui 10 se dezechilibrează sub împingerea apei si basculează în jurul pintenului 12, așa cum se arată în fig.

Ceaiuri pentru scăderea în greutate

După efectuarea acestei avacuări a unei viituri puternice care să fi antrenată după ea bascularea peretelui 10, nivelul apei revine la nivelul reținerii normale RN sau chiar la un nivel încă mai coborât. Se poate prevedea eventual existența unor elemente 11 de schimb, disponibile în permanență pierdere în greutate milenale baraj în scopul montării peretelui 10 în caz de necesitate.

Este de remarcat că neînlocuirea unui sau mai multor elemente 11 după o creștere excepțională a apei, după o avarie în funcționarea dispozitivului canalului pierdere în greutate milenale evacuare 7 care să fi antrenat bascularea a cel puțin unui element 11 nu diminuează totuși securitatea de funcționare a lucrări hidrotehnice. Se dă acum un exemplu numeric de dimensionare a unui perete fuzibil conform invenției de față.

De regulă, barajele și pragurile de deversare sunt dimensionate în așa fel ca nivelul lacului nivelul reținerii să atingă nivelul maxim Rm pentru creșterea excepțională a apei care a fost luată în considerație creștere de proiect. Această creștere poate fi, de exemplu, o viitură care nu se realizează decât la un an din o mie creștere milenală a apei.

Tot în această ipoteză, nivelul pragului 6 al deversorului 5 este cobirât la 5 m mai jos de nivelul maxim RM pentru a îngădui evacuarea viiturii milenale. Acum se poate echipa pragul 6 cu pereți conform acestei invenții a căror înălțime este mai mare decât respectiv cel puțin egală cu 5 m.

pierdere în greutate milenale dietonus farmacie

Bascularea elementului sau a elementelor de pereți 11 și, în consecință, distrugerea lor depinde de echilibrul dintre, pe de o parte, momentul motor așadar momentul forțelor care tind să răstoarne elementul de ridicare avut în vedere și, pe de altă parte, momentul rezistent așadar momentul forțelor care tind să stabilizeze respectivul element de ridicare.

Dacă nu se prevede un dispozitiv de declanșare legat direct de nivelul apei pentru a declanșa cu precizie bascularea elementului de perete pentru un anume nivel predeterminat al apei, înălțimea apei corespunzătoare echilibrului mai înainte expus nu poate fi fixată decât cu o marjă de incertitudine care poate atinge 0,2 m. Cu toate acestea, incertitudinea poate fi diminuată prin prevederea unui dispozitiv de declanșare care va fi descris ulterior când se vor face referiri la fig.

Pentru descrierea care urmează, se presupune că elementull 1 are pierdere în greutate milenale formă paralelipipedică și o lărgime L și o înălțime Hv în fig.

MEDITAŢII PENTRU PIERDEREA IN GREUTATE - MARIANNE WILLIAMSON;

Forțele motrice care tind să răstoarne elementul de perete 11 sunt, împingerea P a apei exercitată asupra feței amonte a elementului de perete 11 și subpresiunea U care se manifestă eventual asupra suprafeței bazei acestui element de perete și este datorată existenței unor eventuale pierderi prin rosturile cu garniturile de etanșitate sau prezenței unui dispozitiv de declanșare ce va fi descris ulterior.

Forța rezistentă este dată de greutate proprie W a elementului de perete 11 care tinde să-l stabilizeze. Valorile P, U și W precum și momentele motor și rezistent aferente se rezumă mai jos pentru diversele cazuri, respectivele valori fiind date pe unitatea de lungime a elemntului de perete Mm este momentul motor în absența subpresiunii U, MmU este momentul motor în prezența unei subpresiuni U, yw este greutatea specifică a apei iar vb este greutatea specifică medie a elementului de ridicare în timp ce Mr este momentul rezistent.

Luând în considerare traseele A și C, se constată că momentul motor Mr fără subpresiunea U atinge aceeași valoare ca momentul rezistent Mr pentru o valoare a lui z aproximativ egală cu 4,8 m.

Altfel spus, în absența unei subpresiuni U, bascularea elementului de perete 11 se va produce atunci când nivelul apei va atinge o înălțime de 4,8 m peste pragul 6.

La fel, luând în considerare traseele A și D, se constată că, în prezența unei subpresiuni U, momentul motor MmU atinge aceeași valoare ca momentul rezistent Mr pentru o valoare a lui z de aproximativ 4,4 m.

Elementele de perete astfel dimensionate se vor adapta unui prag ale cărui cele mai ridicate ape, corespunzătoare nivelului RM sunt de 5m.

Conform celor precedente, se constată că, printr-o dimensionare adecvată ca volum și ca greutate, a elementului de perete 11 și printr-o dimensionare potrivită a pintenului 12, se poate proceda în așa fel încât elementul de perete 11 să basculeze pentru un nivel de apă predeter RO Bl minat.

Se vede de asemenea că, dacă elementul de perete 11a fost dimensionat pentru a bascula la un nivel de apă predeterminat în absența unei subpresiuni la baza lui și dacă etanșeitatea dintre elementul 11 și pragul 6 nu este perfectă, o subpresiune se va determina bascularea lui la un nivel al apei inferior nivelului apei predeterminat mai înainte menționat. Un defect de etanșeitate nu devine deci catastrofal ci constituie mai de grabă un factor de securitate pe măsură ce pierdere în greutate milenale la bascularea elementului de perete.

Acest lucru poate fi de folos pentru a provoca bascularea elementului de perete 11 într-o manieră încă și mai sigură și cu un grad de precizie mult mai mare în privința nivelului apei la care se produce bascularea.

De fapt, poate fi avantajos să se ia măsuri pentru ca subpresiunea U aplicată elementului de ridicare să rămână nulă sau foarte slabă în timp ce nivelul apei rămâne inferior unui anume nivel predeterminat și pentru ca o subpresiune de valoare substanțial mai mare să fie brusc aplicată elementului de perete 11 în momentul în care nivelul apei atinge acest nivel predeterminat, dimensionarea elementelor fiind efectuată de așa manieră încât, momentul motor trece brusc de la o valoare Mm puțin mi mică decât valoarea acestui moment rezistent Mr la o valoare MmU substanțial mai mare decât valoarea acestui moment rezistent Mr.

Acest dispozitiv de declanșare este alcătuit, în esență, dintr-un tub de presurizare 21 care, la o funcționare normală, pune zona subiacentă elementului de perete 11 în legătură cu atmosfera, extremitatea superioară 21a a tubului de presurizare 21 fiind situată la un nivel mai mic decât, cel mult egal cu nivelul N pentru care se dorște să se efectueze bascularea elementului de perete 11 diferența dintre nivelul vârfului tubului și nivelul N corespunzător înălțimii lamei de apă care se varsă în tub și este necesară umplerii acestuia.

Tubul 21 poate să treacă de-a curmezișul elementului de perete 11 așa cum se arată cu linia continuă din fig. Tubul de presurizare mai poate fi parțial înnecat în pragul 6 așa cumse arată de asemenea cu linia întreruptă 21 din fig. Dispozitivul 24 de punere în presiune poate fi, spre exemplu, un rezervor dispus mai sus decât pragul 6 și pierdere în greutate milenale apă cu o suprafață liberă în contact cu atmosfera. Dar dispozitivul 24 de punere în presiune mai poate fi și un rezervor de fluid pierdere în greutate milenale sub presiune.

pierdere în greutate milenale meniu dieta rina ziua 1

Dispozitivul de comandă 26 poate fi, spre exemplu, un volant de manevră al robinetului 25 sau o comandă automată a acestui robinet legată de un captator al nivelului reținerii sau al debitului RO Bl dinspre amonte al reținerii sau o combinație a acestor elemente.

Este limpede că, după valoarea presiunii aplicate prin intermediul dispozitivului 24, bascularea a cel puțin unuia din elementele de perete ΊΊ nu este posibilă decât pierdere în greutate milenale din clipa în care apa atinge un anume nivel în reținere. Acest dispozitiv facilitează o basculare prematură selectivă a elementelor de ridicare 11 pentru a se preveni, bunăoară, o foarte puternică viitură.

Această soluție trebuie să permită, atunci când se anunță o creștere excepțională a apei, să se înceapă golirea rezervorului în avans, provocând în mod voluntar sau pe cale automată bascularea a cel puțin a unui element de perete 11, și să se reducă, pe de o parte, numărul elementelor de perete care trebuie basculate în timpul efectului plin al viiturii aplicat peretelui 10 și, pe de altă parte, debitul maxim al viiturii în aval.

Un capac neredat] poate fi prevăzut în scopul astupării compartimentului sau compartimentelor 31 după ce acestea au fost umplute cu lest. Forma de realizare din fig.

Ea prezintă totodată și avantajul de a ușura așezarea pe poziție a elementelor 11 întrucât acestea pot fi pozate vide pe deversorul 6 pentru a fi manipulate mai facil. Conform unei alte forme de realizare a invenției de față, fiecare element de perete 11 poate fi constituit dintr-un asamblaj de plăci fie din beton, din oțel sau oricare alt material adecvat rigid și greu.

Așa cum se indică în fig. Este de remarcat că, în acest caz, greutatea coloanei de apă ce se găsește deasupra plăcii de bază 33 contribuie, ca efort rezistent, la stabilizarea elementului de perete atâta timp cât nivelul nu atinge nivelul predeterminat în dreptul căruia se produce bascularea acestui RO Bl element de perete.

Ea îmbunătățește așadar precizia basculării și determinată în felul acesta o evitare a pierdere în greutate milenale fenomen oscilatoriu. Rostul de etanșare 15 este situat între bordura 33a și pragul 6.

pierdere în greutate milenale cum să pierdeți grăsimea rapidă din burtă

Sub placa 33, se formează în felul acesta o cameră 35 în care debușează tubul 21 cu partea inferioară. La baza plăcii 34, este prevăzut un orificiu 36 care posedă o secțiune mai mică decât cea a tubului La elementul de perete din fig.

Piramidele egiptene beton. Mituri despre piramidele de beton

Această pătrundere a apei va determina umplerea parțială a camerii 35 care concomitent se va goli prin orificiul Se înțelege că se poate prevedea sub elementul 11 din fig. Aceste module sunt făcute solidare două câte două printr-un dispozitiv de legătură 38 care împiedică alunecarea modulelorsuperioare înspre aval.

Dispozitivul 38 poate acționa, bunăoară, prin croșete sau prin îmbucarea modulelor unul în altul. Modulele pot avea toate aceeași dimensiune verticală sau dimensiuni verticale diferite; spre exemplu, modulul superior 11j evidențiază o dimensiune verticală mai redusă decât cea a altor module. Cu o asemenea alcătuire a elementului de perete, operațiunile de punere pe poziție a ridicării sunt facilitate, în mod avantajos, dispozitivul 38 poate fi conceput în așa fel încât să îngăduie modulelor să se desolidarizeze automat în caz de basculare sau sub acțiunea exterioară a unor tacheți sau a unor cabluri ce pot fi manevrate, pierdere în greutate milenale exemplu de pe o pasarelă neredată în desen situată deasupra deversorului.

Ambele forme de realizare posibilă a dispozitivului 38 deja citate pot îndeplini aceste ecoslim cum să utilizați. Precum s-a indicat în fig. După cum se constată mai ușor în fig. Un rost de etanșare 41 este prevăzut în canelura 40 între plăcile 33 și Se înțelege că placa frontală 34 poate fi de asemenea fixată rigid de placa de bază Conform formei de realizare arătate în fig.

Punerea în operă a doi tiranți 30a este preferabilă pentru elementele de ridicare 11 de mare înălțime întrucât ea permite o mai bună transmitere a eforturilor plăcii frontale 34 către placa de bază Tiranții pot fi realizați din oțel sau oricare alt material adecvat.

Se înțelege că tirantul din tiranții 30a pot fi înlocuiți de una sau mai multe plăci de întărire de genul plăcilor 30 din fig. Aceste patru borduri reazemă pe un cadru prefabricat 42 așezat pe pragul 6 coborât în prealabil sau conceput din capul locului în mod adecvat.

Un strat de mortar 6a de o grosime adecvată este apoi turnat pe pragul 6 pentru ca în acest mod cadrul 42 să fie îmbrăcat în așa fel încât suprafața lui superioară să ajungă la același nivel cu nivelul final al pragului apt să preia elementul de perete Se înțelege că cele patru borduri 33a, 33b și 33c pot de asemenea să rezeme direct pe pragul 6 dacă acesta din urmă a fost în prealabil amenajat în consecință sau conceput într-un mod adecvat. Un rost de etanșare 15 este dispus între bordurile 33a, 33c și cadrul 42 sau pragul 6 după caz.

Sub placa 33 se formează în felul acesta o cameră 35 în care debușează cu partea sa inferioară 21b un tub de presurizare 21 și care permite să se favorizeze o basculare cu precizie a elementului de ridicare 11 la atingerea unui nivel al apei egal cu nivelul N predeterminat și anume grație punerii camerii pierdere în greutate milenale în stare de subpresiune, astfel cum s-a descris mai înainte cu referire la fig.

Un orificiu 36 este prevăzut la baza bordurii 33b spre aval a plăcii de bază 33 în scopul drenării camerii 35 atunci când aceasta se umple parțial prin pătrunderile de apă determinate de valurile care inundă temporar extremitatea superioară 21a a tubului 21 sau prin pierderile de pierdere în greutate milenale la nivelul rostului de etanșare Conceperea rostului de etanșare 13 trebuie să fie în așa fel încât bascularea unui element de perete 11, în cazul în care peretele 10 ar fi alcătuit din mai multe pierdere în greutate milenale de arderea grăsimii de piept 11 care basculează la diferite nivele ale apei, să nu antreneze după sine bascularea celorlalte elemente de perete Tubul de presurizare 21 poate să se îndrepte vertical în sus plecând de la placa de bază 33, așa cum se arată în figurile 12 și 13, sau oblic spre amonte, precum tubul 21' din fig.

Tubul 21 mai poate fi însă și parțial înecat în pierdere în greutate milenale 6, precum tubul 21 din fig. Dispozitivul de punere sub presiune 24 poate fi, spre exemplu, un rezervor situat mai sus decât pragul 6 și conținând apă cu suprafață liberă în contact cu atmosfera sau cu reținerea de apă a barajului ceea ce constituie cea mai simplă RO Bl soluție pierdere în greutate milenale punere în operă.

Așa cum se arată în special în fig. Acest lest 32 permite optimizarea echilibrului dintre momentul motor și momentul rezistent, favorizând realizarea unor elemente de perete 11 din care fiecare în parte prezintă aceeași greutate redusă, ușurând mânuirea și asamblarea tuturor acestor elemente.

Cu toate că, după asamblare, elementul de perete 11 este rigid și masiv, legăturile dintre diversele părți constitutive pot fi concepute și realizate în așa fel încât, după bascularea unui element de perete 11, fiecare parte constitutivă să se poată separa de celelalte de așa manieră încât în aval să se găsească doar piese puțin voluminoase și mai ușor recuperabile sau care pot fi mai ușor recuperabile sau care pot fi mai ușor luate de ape.

Această concepție este deosebit de interesantă pentru elementele de perete de mari proporții întrucât ușurează totodată pierdere în greutate milenale manipularea și asamblarea prin punerea în operă a unor elemente cu o greutate unitară redusă. Utilizarea peretelui conform invenției de față prezintă numeroase avantaje: - pentru deversoarele importante, realizarea și punerea în operă a acestor elemente de perete se dovedesc a fi mai economice decât la fracțiunea de vane pe care o substituie și nici nu impun, în general, modificări majore ale lucrării hidrotehnice.

Citițiși